Zespół ds. polityki rowerowej

W dniu 15 listopada 2012 roku powstał zespół organizacji pozarządowych związanych z szeroko pojętym użytkowaniem rowerów, który podjął tematykę polityki rowerowej miasta Gliwice. Utworzyli go przedstawiciele Śląskiej Inicjatywy Rowerowej, Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy, Oddziału Uczelnianego PTTK im. Zygmunta Klemensiewicza, Śląskiego Klubu Znakarzy, Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic, Fundacji „Piaskowy Smok”, Akademickiego Klubu Turystycznego „Watra”.

W 2013 roku zespół przyjął nazwę Gliwickiej Rady Rowerowej i został zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Gliwice jako ciało konsultacyjne w sprawach polityki rowerowej miasta, umocowany w strukturach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

W związku z powstaniem Stowarzyszenia „Gliwicka Rada Rowerowa”, o szerszych zamierzeniach i możliwościach działania 28 września 2016 roku zmieniono nazwę zespołu na Zespół Branżowy ds. Polityki Rowerowej.

Spotkania zespołu odbywają się regularnie raz w miesiącu. Pomiędzy nimi odbywają się konsultacje poprzez łącza internetowe.

Działania polegają na monitorowaniu polityki rowerowej miasta, artykułowaniu potrzeb i zadań w tym zakresie, współpracy z Urzędem Miasta i Radą Miasta Gliwice, policją, Strażą Miejską i, Zarządem Dróg miejskich i innymi podmiotami, koordynacji działań poszczególnych organizacji, zwiększaniu aktywności rowerowej mieszkańców, promocji aktywnego wypoczynku.

Jednym z podstawowych celów GRR jest stworzenie sprawnej i zgodnej ze standardami sieci komunikacji rowerowej w Gliwicach. Braliśmy aktywny udział w konsultacjach przy powstawaniu koncepcji sieci dróg rowerowych w Gliwicach zleconej i przyjętej w 2014 roku przez Urząd Miasta.

Inne cele zespołu to:

 • przeglądy dróg rowerowych i zgłaszanie koniecznych usprawnień
 • koordynacja gliwickich dróg rowerowych z siecią regionalną
 • zgłaszanie do różnych podmiotów wniosków mających na celu poprawę stanu komunikacji rowerowej w mieście
 • spotkania z przedstawicielami podmiotów działającej w zakresie polityki rowerowej miasta
 • spotkania popularyzujące aktywność rowerową mieszkańców

Nasz zespół jest ciałem otwartym. Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje zainteresowane polityką rowerową miasta i zwiększeniem aktywności rowerowej jego mieszkańców.

Organizacje wspierające

W skład Zespołu wchodzą reprezentanci organizacji:

Władze zespołu:

2017-2019

 • Przewodniczący – Witold Kapuściński
 • Wiceprzewodniczący – Radosław Truś
 • Sekretarz – Tomasz Herud
 • Członek ds. promocji – Ewa Lutogniewska
 • Członek ds. standardów infrastruktury rowerowej – Piotr Rościszewski

2015-2017

 • Przewodniczący – Witold Kapuściński
 • Wiceprzewodniczący – Bartosz Wojtynek
 • Sekretarz – Radosław Truś
 • Członek ds. promocji – Ewa Lutogniewska
 • Członek – Andrzej Parecki

2013-2015

 • Przewodniczący – Witold Kapuściński
 • Wiceprzewodniczący – Bartosz Wojtynek
 • Sekretarz – Radosław Truś