Skip to content

Gliwicka Rada Rowerowa – strona archiwalna

Twoje Centrum Rowerowego Rozwoju

O stowarzyszeniu

Gliwicka Rada Rowerowa (GRR) to stowarzyszenie założone z myślą o promocji rowerowego stylu życia oraz poprawie warunków dla cyklistów w Gliwicach i powiecie gliwickim. Działalność stowarzyszenia skupia się na edukacji, organizacji wydarzeń promujących rower jako ekologiczny środek transportu oraz działaniach na rzecz rozbudowy i modernizacji infrastruktury rowerowej. Wierzą, że rower może stać się alternatywą dla samochodu, przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, poprawy zdrowia publicznego i zwiększenia dostępności miejskiej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców.

Misja opiera się na trzech filarach: edukacji, integracji społeczności rowerowej i współpracy z lokalnymi władzami. Dzięki szerokiej gamie działań, takich jak warsztaty naprawcze, spotkania z ekspertami, przejażdżki i kampanie społeczne, dążą do zbudowania silnej i świadomej społeczności rowerzystów. Współpracują również z miastem i lokalnymi przedsiębiorcami, aby ułatwić dostęp do rowerowej infrastruktury i usług, co czyni Gliwice przyjaznym miastem dla cyklistów.

Cele i działania

Celem Gliwickiej Rady Rowerowej jest przede wszystkim promowanie roweru jako zdrowego, ekonomicznego i ekologicznego środka transportu. Pragną, by coraz więcej mieszkańców Gliwic dostrzegało korzyści płynące z regularnego korzystania z roweru, zarówno dla własnego zdrowia, jak i dla środowiska. Dążą do tego, poprzez organizowanie eventów rowerowych, kampanii społecznych na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów oraz poprzez lobbing na rzecz rozbudowy i modernizacji infrastruktury rowerowej.

Organizacja aktywnie uczestniczy w życiu miasta, proponując rozwiązania, które mogą przyczynić się do zwiększenia liczby tras rowerowych, poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz lepszej integracji transportu rowerowego z innymi środkami komunikacji miejskiej. Pracują też nad projektami edukacyjnymi skierowanymi do dzieci i młodzieży, mającymi na celu kształtowanie proekologicznych postaw oraz podnoszenie świadomości na temat korzyści wynikających z aktywności fizycznej.

 

Współpraca i partnerstwo

Gliwicka Rada Rowerowa aktywnie poszukuje możliwości współpracy z lokalnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami, które podzielają ich pasję do promowania zdrowego stylu życia i ekologicznych środków transportu. Wierzą, że dzięki wspólnym działaniom mogą osiągnąć znacznie więcej – poprawić jakość życia w Gliwicach, zredukować problem zanieczyszczenia powietrza i przyczynić się do rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej.

Partnerstwa z firmami i innymi organizacjami pozwalają im na realizację ambitnych projektów, takich jak rozbudowa stacji naprawczych rowerów, organizacja cyklicznych wydarzeń promujących kulturę rowerową oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych. Dzięki wsparciu partnerów stowarzyszenia, możemy także oferować mieszkańcom Gliwic szereg udogodnień, w tym zniżki. Dla amatorów sportu przygotowaliśmy ComeOn kod bonusowy, z którym możecie śledzić wyniki rozgrywek.