Spotkanie nr 4

Spotkanie Gliwickiej Rady Rowerowej nr 4.

  1. Witold Kapuściński zaprezentował obszerne omówienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia koncepcji systemu dróg rowerowych w Gliwicach, dzięki przedstawicielom z TKK PTTK im. Wł. Huzy (Witold Kapuściński i Krzysztof Bobis) GRR będzie mieć wgląd w projekt i możliwość działania,
  2. w ubiegłym roku UM dokonał inwentaryzacji dróg rowerowych w Gliwicach, ale tylko ilościowej, bez odniesień, w jakim są stanie – wiemy że wiele z nich nie spełnia standardów; miasto przed powstaniem projektu systemu dróg rowerowych nie podejmie większych prac remontowych dotychczasowych dróg; ustalono, że GRR będzie na bieżąco zbierać obserwacje drobnych, możliwych do usunięcia w krótkim czasie braków (oznaczenia, krawężniki, miejsca niebezpieczne itp.) i przekazywać Bartoszowi Wojtynkowi z Śląskiej Inicjatywy Rowerowej, która sporo już działa w tej kwestii, współpracując z Zarządem Dróg Miejskich,
  3. wskazane byłoby, żeby GRR monitorowała ogłoszenia UM związane z infrastrukturą rowerową i zaraz po pojawieniu się anonsu zgłaszała uwagi do projektu, co pozwoliłoby to na optymalizację późniejszych działań wykonawcy,
  4. informacja o kwietniowej Grze Miejskiej organizowanej przez TKK PTTK im. Wł. Huzy.

Pomysłodawca utworzenia Gliwickiej Rady Rowerowej oraz jej Wiceprezes w latach 2018-2022, przodownik turystyki kolarskiej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, aktywista Oddziału Uczelnianego PTTK, zawodowo lekarz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *