Spotkanie nr 35

Było to spotkanie wyjazdowe połączone z audytem tras rowerowych. Obecnych było 5 członków Rady.

 1. Dokonano przeglądu infrastruktury rowerowej na przebytej trasie.
 2. Andrzej Szelka dostarczył nowe koszulki GRR.
 3. Witek Kapuściński poinformował, że próbował się dowiedzieć w UM dlaczego trasę do Sośnicy poprowadzono niezgodnie z przyjętą koncepcją systemu dróg rowerowych. Niestety dotychczasowy odpowiedzialny za sprawy rowerowe pan Cygan już w UM nie pracuje, a zastępujące go osoby nie potrafiły udzielić żadnych informacji.
 4. Radek Truś poinformował o spotkaniu zespołu ds. bezpieczeństwa publicznego, na którym omawiano możliwość powołania oficera pieszego. Gośćmi byli oficerowie piesi (urzędowy i społeczny) z Wrocławia, a także przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich, Rady Miasta, Policji i Straży Miejskiej. Zgodzono się, że powołanie takiego stanowiska byłoby potrzebne. W tym świetle sprawa powołania oficera rowerowego wydaje się dużo bardziej zasadna. Jesienią trzeba ponownie spotkać się z Komisją Rady Miejskiej i ponownie postawić temat powołania oficera rowerowego w Gliwicach.
 5. Radek Truś poinformował o spotkaniu z wiceprezydentem Tomalą. Poruszono temat powoływania zespołów branżowych. Prezydent zanegował sens powstawania zespołów z wąską tematyką, podając za przykład GRR. Widzi natomiast sens powołania szerszego zespołu ds. transportu i komunikacji miejskiej.
 6. Trasa audytu wiodła z ul. Śliwki poprzez Młyńską, Korfantego, Zawiszy Czarnego, Mickiewicza, Sowińskiego, Okulickiego, Kozielską do Strefy Ekonomicznej.
  1. trwa przebudowa ul. Orlickiego – wygląda, że droga rowerowa będzie tu odbudowana
  2. droga rowerowa na skwerze pomiędzy ul. Jasnogórską, a Powstańców Warszawy niedoznakowana, miejscami brak oznakowania poziomego, brak przejść dla pieszych
  3. ul. Młyńska – odcinek niewyznakowany – trzeba zjechać na jezdnię
  4. skwer Bottrop – droga rowerowa poprawnie wykonana
  5. wyjazd na ulicę Wieczorka bezpośrednio na chodnik – brak wyznakowanego przejścia dla pieszych, brak wyznakowanej trasy w tym miejscu
  6. droga wzdłuż ulicy Korfantego oznakowana niewłaściwym znakiem traktu pieszo-rowerowego pomimo wyraźnego rozdzielenia obu tras szpalerem drzew, brak oznakowania przejazdów dla rowerów przez ul., Świętokrzyską i Miarki (?)
  7. po przejeździe przez ulicę Kościuszki dezorientacja – przejazd rowerowy wyznakowany przez ul, Zawiszy Czarnego kończy się wprost na chodniku, obok ukośnie donikąd idący skrót oznakowany jako droga rowerowa, trasa rowerowa wiedzie dalej ulicą Zawiszy Czarnego, ale brak wyznakowanego zjazdu z chodnika, choć jest na to idealne miejsce
 7. Nie stwierdzono realizacji żadnej z postulowanych przez GRR poprawek z audytu z dnia 17.07.2014. Nadal aktualne są następujące usterki:.
  1. Droga rowerowa wzdłuż ulicy Mickiewicza o zniszczonej nawierzchni.
  2. Ul. Sowińskiego – na długim odcinku można przeznaczyć prawy chodnik na drogę rowerową
  3. Ul. Okulickiego – droga rowerowa poprawna, ale brak zjazdu i wjazdu od strony ul. Andersa, także brak oznakowania na skrzyżowaniu z ul. Sowińskiego i przy ul. Andersa z jednej strony znak traktu pieszo-rowerowego, a z drugiej – koniec drogi rowerowej
  4. Ul. Kozielska – odcinek mało bezpieczny dla rowerzystów – wskazana droga rowerowa, a przynajmniej trakt rowerowo pieszy na jednym z chodników
  5. na wysokości Lasu Dąbrowa – nagle pojawia się znak „zakaz ruchu rowerów” bez oznaczenia początku drogi rowerowej – miejsce niebezpieczne!  – nawierzchnia miejscami o zbyt dużych ziarnach szutru
  6. przejazd rowerowy przez ul. Wyczółkowskiego wyznakowany pojedynczą linią
  7. Ul. Radomska – brak oznaczenia przejazdu dla rowerów.
  8. Ul. Przemyska – brak oznaczenia przejazdu dla rowerów, przystanek komunikacji miejskiej wprost na drodze rowerowej, na skrzyżowaniu z ul. Gutenberga – brak oznaczenia przejazdu dla rowerów, samochody parkujące na drodze rowerowej.
  9. Rondo Gaudiego – dojazd drogi z ul. Gaudiego – brak oznaczenia przejazdu dla rowerów, brak oznaczenia drogi rowerowej.
  10. Ul. Wyczółkowskiego
   1. przystanek komunikacji miejskiej „Roca” – przeplatanie drogi rowerowej z chodnikiem bez oznaczeń.
   2. skrzyżowanie Eiffela – Da Vinci – przejazd dla rowerów przesunięty o kilkanaście metrów, bez oznaczeń.
   3. ul. Eiffela – trakt pieszo-rowerowy oznaczony, zaledwie ok. 1 m szerokości.
   4. skrzyżowanie z Starogliwicką – nagły koniec drogi rowerowej bez oznaczeń.
   5. na całej długości tej trasy często zbyt wysokie krawężniki przy zjazdach na jezdnię oraz znaki drogowe w samej drodze rowerowej.
  11. Ul. Portowa – przy przystanku komunikacji miejskiej przy Estakadzie – kilkumetrowa nieciągłość drogi rowerowej.
  12. Na następne spotkanie w GCOP na ul. Barlickiego, 25 lub 26 czerwca, postanowiono zaprosić projektanta trasy nr 03 od centrum miasta do Sośnicy.
 8. Termin kolejnego spotkania– w środę 16 września w FORUM, gdzie zostanie otwarta duńska wystawa rowerowa w ramach akcji Fundacji „Kapitan Światełko”.

 

Wiceprezes Gliwickiej Rady Rowerowej oraz pomysłodawca jej utworzenia, przodownik turystyki kolarskiej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, aktywista Oddziału Uczelnianego PTTK, zawodowo lekarz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *