Spotkanie nr 25

Spotkanie Gliwickiej Rady Rowerowej nr 25.

 1. Otrzymano z ZDM odpowiedź na nasze pismo, dotyczące przebudowy skrzyżowania Dworcowa-Mikołowska-Jana Pawła II. ZDM narzuci wykonawcy wygospodarowanie terenu pod przyszłą drogę rowerową. Przyjęta przez UM koncepcja systemu dróg rowerowych w Gliwicach będzie realizowana sukcesywnie w miarę możliwości technicznych i finansowych.
 2. Witold Kapuściński porozumiał się z Komisją Infrastruktury Rady Miasta. Został zaproszony na posiedzenie 17 lutego, gdzie przedstawi radnym zakres działania GRR, istniejące problemy i potrzeby w zakresie polityki rowerowej miasta. Przygotuje krótką prezentację z pomocą Ewy Lutogniewskiej i Andrzeja Pareckiego.
 3. Trzeba przygotować materiały dla radnych:
  1. zaproponować przyjęcie polityki rowerowej dla Gliwic – wzorem mogą być dokumenty z Wrocławia, Katowic, czy Dąbrowy Górniczej;
  2. zaproponować powołanie oficera rowerowego w UM;
  3. zaproponować przyjęcie koncepcji dróg rowerowych jako uchwały RM, ale ponieważ może zostać oprotestowana przez UM i ZDM, trzeba zaproponować drugą wersję uchwały RM „złagodzoną”, możliwą do przyjęcia przez RM;
 4. Radosław Truś i Piotr Rościszewski w poniedziałek 19 stycznia wzięli udział w spotkaniu podzespołu branżowego Ekologii, Turystyki i Krajoznawstwa w Zarządzie Dróg Miejskich. Jednym z dyskutowanych tematów był transport ekologiczny i infrastruktura rowerowa. Usłyszeliśmy, że koncepcja sieci dróg rowerowych nie może być realizowana przy każdym remoncie dróg ze względów finansowych oraz żeby nie tworzyć oderwanych odcinków dróg rowerowych niepołączonych z istniejącymi drogami.
 5. W bieżącym roku będzie budowana trasa rowerowa Gliwice – Sośnica. Projektant chce konsultować projekt z GRR – na razie kompletuje podkłady mapowe. Mamy też obiecane spotkanie z p. Cyganem w UM.
 6. Opowiedzieliśmy się za przystąpieniem do inicjatywy „Miasta dla rowerów” http://miastadlarowerow.pl/.
 7. Pismo do radnych przygotowane przez Ewę Lutogniewską i Andrzeja Pareckiego było tematem dyskusji internetowej. Zostanie przesłane radnym w najbliższym czasie.
 8. Ewa Lutogniewska zwróciła uwagę, że w wyłożonym projekcie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzezinka nie ujęto projektowanych dróg rowerowych z koncepcji. Trzeba wybrać się na spotkanie w UM 27 stycznia o 16.00, żeby sprawę zgłosić.
 9. Ewa Lutogniewska poinformowała, że wystawa rowerowa obecnie jest w Szczecinie, a potem będzie w Warszawie. Postaramy się zarezerwować ją dla Gliwic na maj/czerwiec na czas naszych przedsięwzięć rowerowych. Ewa rozpozna zainteresowanie i możliwości Urzędu Miejskiego, a w razie niepowodzenia zwróci się do CH „”Forum”, gdzie często są robione różne wystawy. Trzeba zrobić kosztorys i zorientować się co do ubezpieczenia wystawy.

Wiceprezes Gliwickiej Rady Rowerowej oraz pomysłodawca jej utworzenia, przodownik turystyki kolarskiej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, aktywista Oddziału Uczelnianego PTTK, zawodowo lekarz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *