„Rowerowego Maja” póki co w Gliwicach nie będzie

„Rowerowy Maj” to najlepsza ogólnopolska kampania promującą aktywne podróże do szkoły. Niestety w przyszłym roku, podobnie jak w obecnym, Gliwice do niej nie dołączą.

Zasady

Celem „Rowerowego Maja” jest promocja zdrowego stylu życia oraz komunikacji rowerowej w szkołach podstawowych i przedszkolach. Za każdy przyjazd dzieci otrzymują naklejki, które wklejają do imiennych „rowerowych książeczek” oraz na klasowy lub grupowy plakat. Nauczyciele prowadzą ewidencję aktywnych dojazdów w interaktywnym rowerowym dzienniku klasowym.

Najbardziej aktywni uczniowie i przedszkolaki otrzymają nagrody rzeczowe, najbardziej aktywne klasy i grupy przedszkolne ciekawie spędzą czas w centrach nauki i rozrywki, a szkoły i przedszkola, które odnotowały największy odsetek aktywnych dojazdów w stosunku do liczby uczniów, otrzymają nagrody pieniężne.

Historia

„Rowerowy Maj” po raz pierwszy odbył się w 2014 w Gdańsku. W kolejnych latach dołączały kolejne miasta i gminy. W ostatniej – tegorocznej edycji wzięło w nim udział 20 miast i gmin. Były to miejscowości różnej wielkości – od Warszawy, liczącej 1,75 mln mieszkańców, po Żukowo, liczące zaledwie 6 tys. mieszkańców oraz charakteryzujące się zupełnie innym stopniem rozbudowy infrastruktury rowerowej. W województwie śląskim zgłosiły się 3 miasta: Kalety, Rybnik i Tychy.

Rowerowy Maj 2017 w Gliwicach

Pod koniec 2016 roku prezydent Gdańska przesłał prezydentowi Gliwic zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie. Zaproszenie nie zostało przyjęte.

Odpowiedź Zastępcy Prezydenta

Komentarz GRR

Wymienione przez Zastępce Prezydenta Miasta 2 przedsięwzięcia to oczywiście bardzo cenne i pożyteczne inicjatywy, jednakże są stosunkowo niewielkie oraz w żaden sposób nie przeszkadzają one w przeprowadzeniu „Rowerowego Maja”.

Rowerowy Maj 2018 w Gliwicach

Propozycja GRR do Urzędu Miasta

Ponieważ inicjatyw promujących rower nigdy za wiele (a w Gliwicach jest ich wyjątkowo mało), to zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z wnioskiem o przeprowadzenie w 2018 roku w Gliwicach konkursu „Rowerowy Maj”. Jednocześnie zadeklarowaliśmy chęć pomocy w przeprowadzeniu konkursu, a w szczególności doborze szkół, w których konkurs mógłby się odbyć (jest sprawą oczywistą, że do części gliwickich szkół nie da się bezpiecznie dojechać na rowerze).

Odpowiedź Urzędu Miasta

W odpowiedzi na Państwa korespondencję e-mail Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych przeprasza za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi, jednak konieczne było przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie organizacji konkursu „Rowerowy Maj” w Gliwicach. Zwrócono się o opinie w przedmiotowej sprawie do zainteresowanych Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Zarządu Dróg Miejskich.

Z uwagi na negatywne opinie, spowodowane w głównej mierze brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół na rowerach/ hulajnogach/ rolkach oraz brakiem pomieszczeń umożliwiających bezpieczne przechowywanie sprzętu w szkołach, informujemy, że konkurs „Rowerowy Maj” nie zostanie zorganizowany przez Miasto Gliwice w 2018r.

Jednocześnie informujemy, że nie wykluczamy organizacji takiego (lub podobnego) konkursu w latach następnych, jednak warunkiem niezbędnym do organizacji konkursu dla uczniów szkół jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Z poważaniem
Mariola Pendziałek
Naczelnik Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Komentarz GRR

Stwierdzenie o braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających na rowerze do szkół jest w kontekście całego miasta prawdziwe, ale już niekoniecznie w kontekście konkretnych szkół. Wszystkie szkoły i przedszkola na Sikorniku znajdują się przy al. Sikornik będącej ciągiem pieszo-rowerowym, podobna sytuacja jest na osiedlu Obrońców Pokoju i Gwardii Ludowej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby konkurs ograniczyć do tych szkół, przy których znajduje się infrastruktura rowerowa. Należy również pamiętać, że decyzję o udziale w konkursie podejmuje każdy rodzic indywidualnie i nikt nikomu nie zabroni zawieźć dziecka autem do szkoły.

Całkowicie natomiast nie zgadzamy się z tym, że do gliwickich szkół nie można bezpiecznie dotrzeć na hulajnogach czy rolkach. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przypisami, na hulajnodze i rolkach należy poruszać się po chodniku, a chodnik prowadzi przecież do każdej szkoły w Gliwicach.

Sygnalizowany przez Urząd Miasta problem z bezpiecznym pozostawieniem sprzętu jest jak najbardziej istotny. Problem ten jednak można łatwo rozwiązać, czego dobry przykład dał rok temu Rybnik, który przed rozpoczęciem konkursu wybudował parkingi rowerowe przy wszystkich szkołach biorących udział w konkursie.

W kwestii rozbudowy infrastruktury rowerowej w Gliwicach wpadliśmy w błędne koło: infrastruktury rowerowej jest mało → mało osób jeździ na rowerze → nie ma potrzeby rozbudowy infrastruktury rowerowej. Bez zdecydowanej zmiany podejścia do rowerów wzorem Gdańska czy Wrocławia, rower w Gliwicach nigdy nie stanie się równorzędnym i powszechnym środkiem transportu.

Linki

 

Prezes Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *