Uwagi rowerzystów do studium przestrzennego miasta Gliwice

Fragment studium z 2009 roku

30 listopada upłynął termin składania wnioski do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. To jeden z najważniejszych aktów prawa miejscowego, dlatego ostatnie tygodnie poświęciliśmy na przygotowanie wniosków, które pozwolą uczynić nasze Gliwice miastem z większą liczbą rowerzystów i ilością zieleni oraz mniejszą liczbą samochodów. Łącznie złożyliśmy 12 takich wniosków.

Więcej rowerów

Najważniejsze z naszych wniosków dotyczyły oczywiście spraw stricte rowerowych. Pierwszy z nich zawierał ogólne wytyczne dla ruch rowerowego, takie jak konieczność ustosunkowania się do problemu ruchu rowerowego w każdym planie miejscowym czy konieczność stosowania Standardów i Wytycznych Kształtowania Infrastruktury Rowerowej GZM. Drugi z nich zawierał proponowane współczynnik parkingowe dotyczycące miejsc postojowych dla rowerzystów w zależności od sposobu zagospodarowania przestrzeni. W trzecim (i najważniejszym) zawarliśmy propozycję przebiegu głównych tras rowerowych łączących wszystkie dzielnice ze sobą oraz miejscowościami ościennymi. Natomiast w ramach oddzielnego wniosku dodatkowo zaproponowaliśmy utworzenie kładki pieszo-rowerowej nad torami kolejowym w dzielnicy Baildona, tak aby lepiej zintegrować dwie części tej dzielnicy rozdzielone obszarem kolejowym.

Więcej zieleni

Celem lepszej ochrony miejskiej zieleni w mieści zawnioskowaliśmy o powiększenie Parku Chrobrego o tereny przyległe (m.in. obszar po drugiej stronie Kłodnicy i za lodowiskiem oraz tzw. Łąkę Igrową). Aktualne studium dla tych terenów przewidywało zabudową usługową, produkcyjną, sportową lub drogową, choć póki co są to jeszcze tereny zielone.

Drugim naszym zielonym pomysłem było utworzenie Parku Południowego obejmującego niedoszłą ulicę Noworybnicką wraz z przyległościami. Zaproponowaliśmy, aby teren ten w dominującej części przeznaczyć na ogólnodostępny park, a resztę na ogród społeczny oraz ogródki działkowe.

Trzecią zieloną propozycją było powstanie parku „Szyb Bojków” przy ul. Rzepakowej na wzór terenu przy zabytkowej wieży wyciągowej Szybu Prezydent w Chorzowie.

Zawnioskowaliśmy również o lepszą ochronę klinów napowietrzających, m.in. wzdłuż Kłodnicy czy planowanej al. Noworybnickiej.

Mniej samochodów

Żeby w Gliwicach żyło się lepiej, liczba samochodów musi zmaleć, dlatego część z naszych wniosków dotyczyła ograniczenia i uspokojenie ruchu samochodowego wewnątrz obwodnicy miejskiej. Zaproponowaliśmy aby cały obszar ograniczony ulicą Dolnych Wałów i Górnych Wałów wraz z ul. Siemińskiego był Strefa Ograniczonej Dostępności dla samochodów, a ulicą Zwycięstwa nie było możliwości przelotowej jazdy samochodem. W większości pozostałej części Śródmieścia oraz zachodniej części dzielnicy Politechnika zaproponowaliśmy natomiast utworzenie strefy uspokojonego ruchu samochodowego. Celem zmniejszenia ruchu (szczególnie tranzytowego) w szeroko pojętym centrum zawnioskowaliśmy jeszcze o obniżenie klas części dróg oraz rezygnację z planowanych budów dróg (m.in. ul. Noworybnickiej, przedłużenia ul. Kopalnianej czy ul. Curie-Skłodowskiej).

Prezes Gliwickiej Rady Rowerowej, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *