Spotkania zespołu

Spotkania zespołu do spraw polityki rowerowej odbywają się z reguły raz w miesiącu i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych sprawami rowerowymi w Gliwicach.