Spotkania zespołu

Spotkania zespołu do spraw polityki rowerowej odbywają się z reguły raz w miesiącu i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych sprawami rowerowymi w Gliwicach.

Spotkanie zespołu do spraw polityki rowerowej nr 65. Jakub i Radek zaprezentowali odwiedzony firmy w ramach konkursu „Firma Przyjazna Rowerzystom”, po czym wybrano zwycięzcę konkursu. Ustalono ostateczny plan na „Dzień bez Samochodu”. Przedyskutowano postulaty odnośnie zmian w Gliwickim Budżecie Obywatelskim: Procedura weryfikacja wniosków wymaga radykalnych zmian. Poza projektami osiedlowymi potrzebne są projekty ogólnomiejskie. Czytaj więcej Spotkanie nr 65

Post thumbnail

17 sierpnia członkowie Gliwickiej Rady Rowerowej dokonali audytu infrastruktury rowerowej powstałej w ramach niedawno zakończonej inwestycji „Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej wraz z rozbudową skrzyżowań”. Przy okazji przyjrzano się również drogom dla rowerów przy rondzie Górników i Akademickim, które powstały odpowiednio kilka i kilkanaście lat temu. Czytaj więcej Spotkanie nr 62 (audyt okolicy hali widowiskowo-sportowej)

Post thumbnail

18 lipca członkowie Gliwickiej Rady Rowerowej dokonali audytu istniejącej infrastruktury rowerowej w ramach szlaku rowerowego 6C na odcinku plac Mickiewicza – granica miasta z Szałszą. W ramach audytu nie oceniano samego oznakowaniu szlaku rowerowego 6C, ponieważ w niedalekiej przyszłości planowane jest jego odnowienie. Czytaj więcej Spotkanie nr 60 (audyt północnej części szlaku 6C)