Spotkanie organizacyjne nr 1

Spotkanie organizacyjne, omówienie celu działania, sposobów działania, harmonogramu dalszych działań.

 1. Radosław Truś powitał zebranych i omówił cele działania zespołu, przedstawiając materiały do wypracowania programu działania zespołu.
 2. Omówienie sposobów działania – poprzez prezentowanie programu władzom miasta, Zarządowi Dróg Miejskich, MZUK itp., spotkania problemowe z udziałem w/w, udział w opiniowaniu projektów, wypracowanie zatwierdzonego przez władze miasta programu polityki rowerowej w Gliwicach, korzystanie z doświadczeń innych gremiów, inne działania.
 3. Wytypowanie reprezentanta zespołu do prac przy opracowaniu systemu komunikacji rowerowej w mieście – Witold Czempiel. Oprócz tego dwóch innych członków zespołu już jest reprezentantami ze strony TKK PTTK – Witold Kapuściński i Krzysztof Bobis.
 4. Rozeznanie możliwości oficjalnego powołania zespołu rowerowego przez Radę Miejską przeprowadzi Radosław Truś.
 5. Harmonogram dalszych działań:
  1. Na spotkaniu Zespołu Bezpieczeństwa Publicznego 22.11.2012 – zaprezentowanie efektów pierwszego spotkania rowerowego.
  2. Do końca listopada – wypracowanie programu zespołu
  3. Pierwszy tydzień grudnia – II spotkanie zespołu rowerowego
  4. Drugi tydzień grudnia – spotkanie zespołu rowerowego z zaproszonymi gośćmi (władze miasta, ZDM, MZUK)
  5. Podjęcie poszczególnych tematów – spotkania problemowe
 6. Krótka notka o powstaniu zespołu w mediach. Zaproszenie do współpracy. Dalsze działanie w oparciu o listę mailingową.

Pomysłodawca utworzenia Gliwickiej Rady Rowerowej oraz jej Wiceprezes w latach 2018-2022, przodownik turystyki kolarskiej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, aktywista Oddziału Uczelnianego PTTK, zawodowo lekarz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *