Otwarte spotkanie GRR nr 97

Otwarte spotkanie Gliwickiej Rady Rowerowej nr 97:

  1. Radek i Tomek zdali relację ze spotkanie z wiceprezydentem Gliwic Mariuszem Śpiewokiem, które odbyło się 10 lutego.
  2. Tomek zdał relację z Lutowego Spotkania Rowerowego w Urzędzie Miejskim, które odbyło się 11 lutego.
  3. Radek i Tomek zdali relację z Marcowego Spotkania Rowerowego w Urzędzie Miejskim, które odbyło się 9 marca.
  4. Tomek zdał relację ze spotkania w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego z Przyszowic do Chudowa.
  5. Przedyskutowaliśmy dalsze działanie na rzecz budowy szkolnych wiat rowerowych.
  6. Przedyskutowaliśmy dalsze działania związane z udziałem w akcji Rower to Power.

Prezes Gliwickiej Rady Rowerowej i radny dzielnicy Sikornik, w młodości członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a na co dzień programista Smart City gliwickiej firmy Future Processing.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *