Spotkanie nr 73 (audyt w Ligocie Zabrskiej)

Droga dla rowerów przy ul. Błonie w okolicach giełdy samochodowej

4 kwietnia 2018 roku Gliwicka Rada Rowerowa przeprowadziła audyt dróg dla rowerów przy ul. Błonie i Pocztowej pomiędzy rondem Górników a rondem Płażyńskiego. Generalny remont tych ulic połączony m.in. z dobudową dróg dla rowerów zakończył się na początku 2018 roku.

Nawierzchnia

Na prawie całej audytowanej trasie występuje nawierzchnia asfaltowa, czyli najlepsza możliwa nawierzchnia dla dróg rowerowych. Pomiędzy drogą dojazdową do zakładów EkoMax i ul. Płażyńskiego występuje nawierzchnia z destruktu asfaltowego, a w pasie rozdzielającym jezdnie ul. Płażyńskiego nawierzchnia ziemna, które po deszczu zamienia się w błoto.

Wszystkie krawężniki na odwiedzonej trasie są niższe niż wymagane w przepisach 1 cm. Dodatkowo zachowano ciągłość nawierzchni DDR przy wjazdach na posesję, co zasługuje na szczególną pochwałę.

Wnioskujemy o wymianę nawierzchni innych niż asfaltowe na asfaltowe.

Oznakowanie

Na całej audytowanej trasie nie stwierdzono żadnych braków ani błędów w oznakowaniu pionowym. Występują natomiast braki w oznakowaniu poziomym:

  • Na całej trasie brakuje znaków P-23 „Rower”,
  • Przejście dla pieszych z przejazdem dla rowerów przez drogę dojazdową do zakładów EkoMax nie posiada znaków P-10 „Przejście dla pieszych” i P-11 „Przejazd dla rowerzystów”,
  • Oba przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów przez ul. Płażyńskiego posiadają wyłącznie znaki P-10 „Przejście dla pieszych”, a nie ma znaków P-11 „Przejazd dla rowerzystów”.

Wnioskujemy o uzupełnienie brakujących znaków poziomych.

Oświetlenie i zieleń miejska

Ulica oraz droga dla rowerów pomiędzy giełdą a kopalnią nie jest oświetlona, liczymy że w niedalekiej przyszłości oświetlenie zostanie uzupełnione.

Ze względu na remont ul. Błonie wycięto pokaźną liczbę drzew, liczymy że w pasach rozdzielających jezdnię od DDR i chodnika dokonane zostaną liczne nasadzenia zastępcze.

Inne problemy

W rejonie giełdy na DDR stoi kosz. Wnioskujemy o jego przesunięcie poza skrajnię DDR.

Jedna z bram wjazdowych na teren giełdy otwiera się na DDR, brama to powinna zostać tak przerobiona, aby nie blokować DDR.

Końcowa ocena

Jest to kolejna (po DDR przy ul. Bojkowskiej) bardzo dobrze zrealizowana inwestycja rowerowa w Gliwicach, mamy nadzieję, że kolejne inwestycje rowerowe będę równie udane.

Wszystkie nasze obserwacje przekazaliśmy Zarządowi Dróg Miejskich.

Prezes Gliwickiej Rady Rowerowej i radny dzielnicy Sikornik, w młodości członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a na co dzień programista Smart City gliwickiej firmy Future Processing.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *