Spotkanie nr 51 (wykład nr 12)

Spotkanie zespołu do spraw polityki rowerowej nr 51. Podczas spotkania odbył się wykład „Rowerem w zimie”.

Przebieg spotkania:

  1. W najbliższy poniedziałek, 12 grudnia, reprezentanci Stowarzyszenia Gliwicka Rada Rowerowa wezmą udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Gliwicach. Zaprezentują radnym wyniki badania dotyczącego kontraruchu rowerowego w Polsce i ponownie poruszą temat dopuszczenia kontraruchu na gliwickiej Starówce.
  2. Radny Jan Pająk zwrócił się do nas z prośbą o wskazanie pomocnych rozwiązań w kwestii niszczonych stacji napraw rowerów. Zespół proponuje lokowanie stacji w miejscach monitorowanych. Oprócz tego Jakub Jermak przygotuje pismo do oficerów rowerowych polskich miast z zapytaniem o praktyki w tym zakresie w ich miastach.
  3. Nextbike wygrał przetarg na obsługę systemu Gliwicki Rower Miejski. Spróbujemy umówić się na spotkanie w celu wspólnej pracy nad wyznaczaniem lokalizacji stacji GRM.
  4. Andrzej Parecki przedstawił wykład “Rowerem w mieście”.
  5. Poruszono temat parkowania na Alei Sikornik. Przygotowane zostanie pismo o likwidację miejsc parkingowych w związku z tym, że jest to droga publiczna. Przygotowane zostanie również pismo do wydziału PU Urzędu Miejskiego, przedstawiające problem. Cel: uporządkowanie terenu poprzez przejęcie go przez ZDM.

Pomysłodawca utworzenia Gliwickiej Rady Rowerowej oraz jej Wiceprezes w latach 2018-2022, przodownik turystyki kolarskiej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, aktywista Oddziału Uczelnianego PTTK, zawodowo lekarz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *