Spotkanie nr 50 (wykład nr 11)

Spotkanie zespołu do spraw polityki rowerowej nr 50. Podczas spotkania odbył się wykład „Kontraruch rowerowy – fakty”.

Przebieg spotkania:

 1. Gliwice zdecydowały się na niewypełnienie ankiety magazynu Rowertour „Rower w mieście” jako jedno z dwóch na 41 miast (jeszcze Wałbrzych), choć napisały ogólnikowo, że jest dobrze. Wyślemy zapytanie do UM, dlaczego nie odpowiedziały i ponowimy pytania.
 2. Przedyskutowano przygotowania do spotkania z władzami miasta. Pojawiły się tematy:
  1. Wstępny wykład poglądowy o zasadach i potrzebach systemu ruchu rowerowego w mieście
  2. Pytanie do UM jaki procent z przyjętej koncepcji zrealizowano w pierwszych trzech latach (2014-16)
  3. Jakie są plany UM na kolejne 3-5 lat (lub na lata 2017-20)
  4. Przedstawienie naszych priorytetów, zgodnych z I etapem realizacji koncepcji
   ściślejsza współpraca GRR z UM
  5. Pytanie do UM w jakim stopniu będzie korzystał z funduszy zewnętrznych
  6. Pytanie do UM jakie są plany udziału komunikacji rowerowej w kontekście zrównoważonego transportu miejskiego
  7. Smutna konstatacja, że Gliwice nie nadążają za innymi miastami w rozwoju komunikacji rowerowej
 3. Wyślemy pismo krytyczne w sprawie ogłoszonego przetargu na realizację trasy Berbeckiego – Park Chrobrego.
 4. Ewa Lutogniewska wygłosiła wykład nt. kontraruchu rowerowego. 14 listopada odbędzie się posiedzenie komisji RM, na której przedstawi go radnym.

Pomysłodawca utworzenia Gliwickiej Rady Rowerowej oraz jej Wiceprezes w latach 2018-2022, przodownik turystyki kolarskiej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, aktywista Oddziału Uczelnianego PTTK, zawodowo lekarz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *