Spotkanie nr 5

Spotkanie Gliwickiej Rady Rowerowej nr 5.

 1. informacja o publikacji SIWZ (Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia) koncepcji systemu dróg rowerowych w Gliwicach na stronach UM,
 2. przedstawiono kilka zauważonych w ostatnim czasie zmian na gliwickich drogach rowerowych (ul. Akademicka, ul. Mickiewicza, ul. Wyczółkowskiego, ul. Portowa, ul. Kościuszki,
 3. Bartosz Wojtynek przedstawił prezentację audytu odcinków dróg rowerowych (Żwirki i Wigury, Śliwki-Orlickiego-Przyjaźni) oraz efekty zgłoszenia uwag do ZDM,
 4. spotkanie z pracownikiem Zarządu Dróg Miejskich:
  1. podkreślenie potrzeby wzajemnego informowania o stanie dróg rowerowych w Gliwicach,
  2. dyskusja na temat tegorocznych planów działalności ZDM w zakresie komunikacji rowerowej – tylko niezbędne remonty istniejących dróg, budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Bojkowskiej,
  3. propozycja, żeby wszystkie przejazdy rowerowe przez jezdnie dla poprawienia bezpieczeństwa rowerzystów były malowane kolorem czerwonym,
  4. propozycja, żeby w Bojkowie na jednokierunkowej ul. Siennej dopuścić dwukierunkową jazdę na rowerze,
  5. propozycja żeby nowe znaki na drogach rowerowych były instalowane w wersji „mini”, co obniży koszty i „zdejmie z widoku” kierowcom pojazdów duże znaki przeznaczone tylko dla rowerzystów.

Pomysłodawca utworzenia Gliwickiej Rady Rowerowej oraz jej Wiceprezes w latach 2018-2022, przodownik turystyki kolarskiej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, aktywista Oddziału Uczelnianego PTTK, zawodowo lekarz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *