Spotkanie nr 49

Spotkanie zespołu do spraw polityki rowerowej nr 49.

  1. Zmieniono nazwę zespołu branżowego na zespół branżowy ds. polityki rowerowej.
  2. Nową firmówkę zespołu branżowego przygotuje Witek Kapuściński.
  3. Spotkanie z władzami miasta musi być dobrze przygotowane. Trzeba zebrać konkretne pytania – do tego celu wykorzystamy platformę internetową. Głównym naszym pytaniem jest: „dlaczego koncepcja sieci dróg rowerowych nie jest realizowana?”.
  4. Radek Truś ponowił apel o konsekwentne ocenianie każdej inwestycji rowerowej miasta, żebyśmy uzyskali status stałego recenzenta – wtedy miasto będzie się liczyć z naszą opinią.
  5. Witek Kapuściński przedstawił stan realizacji drogi rowerowej do Sośnicy i istniejące problemy (kwestie własnościowe oraz przejazd przez tory).
  6. Krystyna Hnatków przedstawiła pismo, w którym pytała ZDM o stan realizacji inwestycji rowerowych i odpowiedź ZDM – przedyskutowano zwłaszcza projekty nowych realizacji. ZDM napisało, że współpracuje z ŚIR, nie wspominając nic o GRR (pomyłka?).
  7. Ewa Lutogniewska przedstawiła przebieg spotkania 22 września w Dzień bez Samochodu –22-krotny objazd Urzędu Miasta zgromadził 52 rowerowych przebierańców. Ukazał się artykuł w „Nowinach Gliwickich”. Dzięki naszej sekcji promocji (Ewa i Andrzej) wzmianki o działaniach GRR pojawiają się coraz częściej.
  8. Ewa Lutogniewska przypomniała o katowickiej czerwcowej akcji promocji pasów rowerowych. Zadecydowano, że na wiosnę i my zrealizujemy taką akcję, najlepiej w paru miejscach miasta.

Wiceprezes Gliwickiej Rady Rowerowej oraz pomysłodawca jej utworzenia, przodownik turystyki kolarskiej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, aktywista Oddziału Uczelnianego PTTK, zawodowo lekarz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *