Spotkanie nr 40 (wykład nr 7)

Spotkanie Gliwickiej Rady Rowerowej nr 40. Podczas spotkania odbył się wykład „Pieszy – rower – samochód – czy to da się pogodzić?”.

  1. Radosław Truś przedstawił temat „Konflikt pieszy-rower-auto”, podając pożądane rozwiązania systemowe szlaków równoległych i naświetlając skomplikowane problemy skrzyżowań szlaków. Dyskutowano na przykładach gliwickich o możliwych i niepożądanych wariantach rozwiązań.
  2. Omówiono audyt fragmentu drogi rowerowej wykonanego przy okazji budowy ronda Daszyńskiego-Mickiewicza-Sowińskiego-Kozłowska. Samo wykonanie techniczne ma jedynie drobne niedoróbki – miejscami zbyt wysokie krawężniki, tablicę informacyjną ustawiono w nieodpowiednim miejscu. W możliwych 30 kombinacjach przejazdu rowerzysty przez rondo (z każdej z 6 dróg wlotowych – uwzględniając alejkę pieszą z dopuszczonym ruchem rowerowym – w 5 pozostałych) tylko w dwóch przypadkach użyje on wybudowanej drogi rowerowej, w pozostałych 28 jest to albo niemożliwe albo niezasadne. Wykonany fragment drogi rowerowej jest niezgodny z koncepcją dróg rowerowych i sugerowanymi przez członków GRR rozwiązaniami dla tego ronda. Wyślemy pismo do Prezydenta z negatywną opinią oraz protestem przeciw zmarnowaniu funduszy miejskich na złe rozwiązanie.
  3. Dowiedzieliśmy się, że Zespół ds. Bezpieczeństwa Publicznego uzyskał odpowiedź z ZDM na swój wniosek dotyczący wprowadzenia „strefy zamieszkania” na terenie Starówki. ZDM planuje wprowadzić taką strefę już na wiosnę 2016 roku, ale nie przewiduje możliwości wjazdu rowerami na teren Rynku.
  4. Witold Czempiel przedstawił krótko stan organizacji konkursu „Firma przyjazna rowerzystom” oraz poinformował o zbliżającej się Rowerowej Grze Miejskiej.
  5. Sprawę masowego przejazdu rowerowego tuż przed otwarciem „średnicówki” w marcu rozpozna i poprowadzi z ramienia GRR Andrzej Szelka. Jest to dobra okazja do zaprezentowania GRR i jej przedsięwzięć (np. konkursu „Firma przyjazna rowerzystom”, czy Rowerowej Gry Miejskiej).
  6. Radosław Truś wnioskował, żeby GRR wystąpiła do Miasta o jak najszybsze wykonanie podstawowych tras rowerowych łączących osiedla z Centrum – powinny być jednoznacznie oznakowane dla rowerzystów żeby nie było wątpliwości którędy jechać, zwłaszcza na odcinkach, gdzie szlak przebiega trasą niezgodną ze standardami. Podniosły się głosy, że nawet takie ułomne trasy są obecnie niemożliwe do wykonania. Mimo wszystko wnioskodawca nalegał, żeby powalczyć przynajmniej o jedną taką trasę.
  7. Rozpoznamy możliwości zgłoszenia zadań „rowerowych” w poszczególnych osiedlach do Programu Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

Wiceprezes Gliwickiej Rady Rowerowej oraz pomysłodawca jej utworzenia, przodownik turystyki kolarskiej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, aktywista Oddziału Uczelnianego PTTK, zawodowo lekarz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *