Spotkanie nr 38 (wykład nr 5)

Autor zdjęcia: Dandys (Praca własna) [CC BY-SA 4.0], Wikimedia Commons

Wprowadzeniem do dyskusji była prelekcja Ewy Lutogniewskiej prezentująca obecny stan systemów rowerów miejskich w Polsce i nadspodziewanie wysokie wskaźniki wykorzystania systemów w Lublinie.

Następnie zaproszony gość, radny RM Gliwice, Dominik Dragon przedstawił swoje kilkuletnie starania o wprowadzenie systemu rowerów miejskich w Gliwicach. Z ustnych wypowiedzi wiceprezydenta Piotra Wieczorka wynika, że istnieje możliwość rozpoczęcia inwestycji w 2016 roku z rezerwy budżetowej.

Z ożywionej dyskusji wynikły następujące wnioski:

  • wszystkim zebranym zależy na realizacji koncepcji systemu dróg rowerowych Gliwicach
  • wszyscy popierają realizację systemu rowerów miejskich, który sprawdza się w wielu miastach Polski
  • oba tematy powinny być realizowane równolegle, w miarę dostępnych środków i konsekwentnie rozbudowywane
  • oba tematy wzajemnie się wzmacniają – należy zadbać o jak najszerszą promocję wśród mieszkańców i władz miasta – wykorzystując radnych, radnych osiedlowych, organizacje pozarządowe, media
  • niewątpliwie zasadnym byłoby powołanie funkcji oficera rowerowego w UM w Gliwicach
  • należy poprzez pisma do UM i interpelacje radnych nakłonić władze miasta do skorzystania z możliwości wykorzystania funduszy z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Przedstawiciel firmy NEXTBIKE Polska z Warszawy – Michał Dąbrowski – zaprezentował możliwości systemu rowerów miejskich nas podstawie własnych inwestycji w 11 miastach Polski. Zarekomendował zaproszenie przedstawicieli władz miasta do wizyt w tych ośrodkach, w których system ten skutecznie działa. Dał przykład Białegostoku, gdzie system wygrał w plebiscycie mieszkańców na najlepszą inwestycję miejską, pozostawiając za sobą wiele innych realizacji drogowych, budowlanych i sportowych. Dodał, że cały proces wdrażania systemu wypożyczalni rowerów trwa 4-6 miesięcy. Odniósł się do idei oficera rowerowego (pełnomocnika), zauważając, że taki urzędnik pomaga w rozwijaniu infrastruktury rowerowej w mieście. Poinformował, że istnieje możliwość wdrożenia programu pilotażowego dot. wypożyczalni rowerów: na 2-3 miesiące instalowanych jest w mieście kilka stacji (ok. 5). Można w ten sposób sprawdzić zainteresowanie mieszkańców. Tego typu działanie miało miejsce tego lata w Radomiu. Wypożyczalnia na stałe zostanie tam uruchomiona wiosną. Wśród problemów związanych z uruchamianiem systemu rowerów miejskich Michał Dąbrowski wymienił: możliwe konflikty pomiędzy inwestowaniem w drogi rowerowe a w wypożyczalnię, zaplanowanie systemu (rozmieszczenie stacji) tak, aby był funkcjonalny.

Na zakończenie radny Dominik Dragon zaoferował Gliwickiej Radzie Rowerowej pomoc i wsparcie w kwestiach rowerowych w mieście. Będziemy wspólnie działać na rzecz przekonania władz miasta do uruchomienia systemu rowerów miejskich w Gliwicach.

Następne spotkanie odbędzie się w GCOP w środę 16 grudnia, a tematem będzie kontraruch.

Wiceprezes Gliwickiej Rady Rowerowej oraz pomysłodawca jej utworzenia, przodownik turystyki kolarskiej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, aktywista Oddziału Uczelnianego PTTK, zawodowo lekarz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *