Spotkanie nr 37

W spotkaniu, które odbyło się w GCOP przy ul. Barlickiego 3, uczestniczyło 7 członków Rady.

  • Dyskutowano o zmianach w przebiegu drogi rowerowej do Sośnicy i związanych z tym kontrowersjach; postanowiono wystosować do UM pismo w tej sprawie i przygotować prelekcję (Piotr Rościszewski).
  • Na przykładzie Dąbrowy Górniczej i Jaworzna omówiono możliwości pozyskania dla infrastruktury rowerowej funduszy ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
  • Witold Kapuściński przedstawił sprawozdanie z dwóch posiedzeń komisji Rady Miejskiej, na których poruszano m.in. tematykę rowerową.
  • Omawiano sprawę wprowadzenia kontraruchu na ulicach Starówki oraz ruchu rowerowego po płycie Rynku. Ewa Lutogniewska przygotuje na grudzień prelekcję na ten temat.
  • Poruszono temat roweru miejskiego i postanowiono zaprosić radnego Dominika Dragona na spotkanie w tej sprawie.
  • Wydelegowano Andrzeja Pareckiego jako przedstawiciela GRR w organizacji „Miasto dla Rowerów”.
  • Postanowiono wystosować pismo do UM z pytaniem o stan prac przy budowie parkingów rowerowych.
  • Podjęto dyskusję nad dopracowaniem regulaminu konkursu „Firma Przyjazna Rowerzystom”, który prowadziła będzie GRR.
  • Termin następnego spotkania ustalono na 18 listopada 2015 r. godz. 18:00 w GCOP na ul. Barlickiego 3.

Wiceprezes Gliwickiej Rady Rowerowej oraz pomysłodawca jej utworzenia, przodownik turystyki kolarskiej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, aktywista Oddziału Uczelnianego PTTK, zawodowo lekarz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *