Spotkanie nr 27 (wykład nr 1)

Spotkanie Gliwickiej Rady Rowerowej nr 27. Podczas spotkania odbył się wykład „Drogi, cyklostrady, trasy, ścieżki rowerowe – czym to się różni?”.

Przebieg spotkania:

  1. Piotr Rościszewski zaprezentował wykład: „Drogi, cyklostrady, trasy, ścieżki rowerowe – czym to się różni?”. Po wykładzie rozwinęła się dyskusja z udziałem gości.
  2. Zrelacjonowano spotkanie z Komisją Rozwoju miasta i Inwestycji Rady Miasta w dniu 17.02.2015 z udziałem wiceprezydenta Piotra Wieczorka. Z naszej strony udział wzięli Witold Kapuściński, Ewa Lutogniewska, Piotr Rościszewski i Radosław Truś. Spotkanie należy uznać za całkiem udane, zaprezentowaliśmy się godnie, przekazaliśmy materiały, zainteresowaliśmy radnych, polemizowaliśmy z wiceprezydentem, który zapewnił o woli i determinacji Urzędu Miejskiego w realizacji koncepcji dróg rowerowych. Jej tempo zależne jest od możliwości finansowych i systemowych. Piotr Wieczorek nie widzi potrzeby powoływania stanowiska oficera rowerowego w UM, uznając, że sam jest wystarczającym gwarantem powodzenia przedsięwzięcia, a współdziałanie poszczególnych wydziałów jest wystarczające.
  3. Pomimo negatywnej opinii wiceprezydenta napiszemy pismo do Rady Miasta z propozycją powołania koordynatora polityki rowerowej miasta. Witek Kapuściński zbierze argumenty i przykłady problemów związanych z brakiem koordynacji wydziałów UM, a Ewa Lutogniewska zbierze argumenty pozytywne z innych miast.
  4. We wtorek 24 lutego odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Rozwoju miasta i Inwestycji Rady Miasta, tym razem poświęcone przebudowie rejonu dworca kolejowego. Warto lobbować tematy rowerowe, a zwłaszcza bezpieczne parkingi oraz tunel dla rowerów, jako ważną drogę poprzez przecinającą miasto na pół linię kolejową.
  5. Dyskutowano o parkingach dla rowerów w świetle planowanych stref płatnego parkowania dla samochodów. Otrzymaliśmy pismo od pracownika jednej z gliwickich firm z pytaniem, czy przewiduje się powstanie bezpiecznych parkingów dla rowerów, gdyż on i jego koledzy rozważają możliwość przesiadki na rower. Powinniśmy lobbować w tej sprawie i wyślemy pismo do Prezydenta z propozycja ujęcia tego tematu w budżecie miasta jak ważnego elementu przebudowy transportu miejskiego i promocji transportu ekologicznego.
  6. Ewa Lutogniewska poinformowała, że konsultowała sprawę wystawy rowerowej w Wydziale Promocji Miasta. Trzeba wystąpić z odpowiednim pismem, zrobić wstępny kosztorys. Ewa nadal poprowadzi tę sprawę.
  7. Otrzymaliśmy pismo od Dyrektora GCOP w sprawie zaproponowania kandydata do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  8. Wybory nowych władz przeprowadzone zostaną na następnym spotkaniu.

Wiceprezes Gliwickiej Rady Rowerowej oraz pomysłodawca jej utworzenia, przodownik turystyki kolarskiej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, aktywista Oddziału Uczelnianego PTTK, zawodowo lekarz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *