Spotkania GRR

Spotkania Gliwickiej Rady Rowerowej odbywają się z reguły raz w miesiącu i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych sprawami rowerowymi w Gliwicach i powiecie gliwickim.

Droga dla rowerów przy ul. Błonie w okolicach giełdy samochodowej

4 kwietnia 2018 roku Gliwicka Rada Rowerowa przeprowadziła audyt dróg dla rowerów przy ul. Błonie i Pocztowej pomiędzy rondem Górników a rondem Płażyńskiego. Generalny remont tych ulic połączony m.in. z dobudową dróg dla rowerów zakończył się na początku 2018 roku. Czytaj więcej Spotkanie nr 73 (audyt w Ligocie Zabrskiej)