Problemy gliwickiej infrastruktury rowerowej

Głównym grzechem gliwickiej infrastruktury rowerowej jest przede wszystkim to, że jest jej stanowczo za mało, jednakże nie jest to jej jedyny problem.

Parkowanie na drogach dla rowerów

Parkowanie na drodze dla rowerów stanowi wykroczenia z art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 1094) w związku z art. 49 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami wobec sprawcy wykroczenia można zastosować pouczenie, mandat karny lub skierować wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. W postępowaniu mandatowym grzywna wynosi 100 zł i 1 pkt karny, a w postępowaniu sądowym do 5000 zł i 1 pkt karny.

Problem z parkowanie na DDR występuje szczególny często na:

 • południowym krańcu al. Sikornik
 • wschodnim krańcu ul. Żwirki i Wigury

Przyciski przy przejazdach dla rowerzystów

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, detektory wykrywające pojazdy muszą być automatyczne, a jedynie detektory wykrywające pieszych mogą być ręczne. Rozporządzenie te zawiera również termin do kiedy  nieprawidłowe detektory powinny zostać wymienione, jest to 31 grudnia 2008.

W Gliwicach około połowa przejazdów wyposażonych w detekcję automatyczną, pozostałe jeszcze jej nie posiadają.

Szczegółowe informacje odnośnie tego, które przejazdy posiadają automatyczną detekcję można znaleźć w naszej mapie infrastruktury.

Zła nawierzchnia

Zużycie energii przez rowerzystę na kostce fazowanej jest o około 40% większe niż na asfalcie, na kostce fazowanej o około 30%, natomiast na nierównej asfaltowej o około 20%. Jazda po kostce brukowej powoduje również znacznie większe wibracje niż po asfalcie co jest szkodliwe dla zdrowia. Drogi dla rowerów z kostki mają również wyższe koszty budowy i utrzymania.

Szczególnie zła nawierzchnia dróg dla rowerów jest przy:

 • ul. Orlickiego (kostka fazowana)
 • ul. Mickiewicza (zniszczony asfalt)
 • ul. Tarnogórska (kostka fazowana)
 • ul. Eiffla (kostka fazowana)
 • ul. Gaudiego (kostka fazowana)

Zła geometria dróg dla rowerów

Rowerzysta to nie pieszy i nie potrafi w miejscu skręcić o 90 stopni.

Na szczególnie problematyczne ostre łuki rowerzyści są narażeni w okolicy:

 • skrzyżowania DTŚ z ul. Śliwki

Brak podziału drogi dla pieszych i rowerów na część pieszą i rowerową

Opinia GDDKiA w sprawie łączenia ruchu pieszego i rowerowego.

 • ul. Orlickiego i ul. Śliwki
 • al. Przyjaźni

Brak zjazdu na ulicę na końcu drogi dla rowerów

 • okolice dawnej stacji Trynek Wąskotorowy
 • skrzyżowanie ulicy Kosów i Pliszki
 • północny koniec DDR przy ul. Panewnickiej

Nieuzasadnione zakazy ruchu rowerów

 • rynek
 • park Chrobrego
 • ulica Solskiego

Znaki lub inne przeszkody na drodze dla rowerów

 • ul. Tarnogórska