Rowerem w Parku Chrobrego

Wejście do Parku Chrobrego od strony Politechniki Śląskiej

Otrzymaliśmy dzisiaj odpowiedź na nasze pismo odnośnie zniesienia zakazdu jazdy rowerem w parku Chrobrego.

w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20 września 2016r. Miejski Zarząd Usług Komunalnych informuje, iż w przyszłym roku planowana jest kompleksowa modernizacja terenu Parku Chrobrego. W związku z powyższym do czasu modernizacji parku proponujemy pozostawić oznakowanie istniejące. Po modernizacji ustawione zostaną znaki B-1 „zakaz ruchu” wraz z tabliczkami „nie dotyczy służb komunalnych, pojazdów uprzywilejowanych oraz rowerów poruszających się wyznaczoną ścieżką rowerową”.

Tak że nie pozostaje nam nic innego tylko czekać na zniesienie tego jednego z najczęściej łamanego przez rowerzystów zakazu w Gliwicach.

Prezes Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *