Plany metropolii na najbliższą przyszłość

Velostrada w Jaworznie

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ma wiele rowerowych planów na przyszłość. Podczas spotkania podsumowującego prace nad nowymi Metropolitalnymi Standardami Rowerowymi udało nam się poznać szczegóły tych planów.

Metropolitalne Standardy Rowerowe

W czwartek (13 grudnia) zakończyły się konsultacje nowych Metropolitalnych Standardów Rowerowych, w ramach których zgłoszonych zostało kilkaset uwag, często wzajemnie przeciwstawnych. W ciągu najbliższych kilkunastu dni graficy mają przygotować ostateczny dokument, a w styczniu Zarząd GZM ma uchwalić nowe standardy. Taka uchwała będzie wiążąca wyłącznie w przypadku inwestycji finansowanych przez GZM, dlatego GZM będzie namawiał poszczególne miasta i gminy do przyjęcia standardów u siebie.

Metropolitalne wypożyczalnie rowerów

GZM planuje, że system będzie składał się z 10 tys. rowerów, co uczyni ten system największym w Polsce (warszawskie Veturilo ma ponad 5 tys. rowerów) i jednym z największych w Europie (londyński Santander Cycles liczy kilkanaście tysięcy rowerów). W przeciwieństwie do obecnych systemów w miastach GZM, nowy system ma być systemem 4. generacji, czyli umożliwiać zostawienie roweru w dowolnym miejscu. Planowana jest również pełna integracja ze Śląską Kartą Usług Publicznych oraz możliwość wypożyczania przez zwykły telefon niebędący smartfonem.

Ze względu na ogromny rozmiar systemu jego przygotowanie wymaga czasu i na pewno nie wystartuje on w 2019 roku. Do tej pory przeprowadzony został dialog techniczny i rozeznano zapotrzebowanie na rowery w poszczególnych miastach (władze Gliwic określiły zapotrzebowanie w Gliwicach na 450 rowerów).

Metropolitalna velostrada

W 2018 roku powstało studium systemu tras rowerowych dla GZM obejmujące 1500 km tras rowerowych. W 2019 ma zostać opracowany projekt budowlany pierwszej, liczącej kilkadziesiąt kilometrów trasy tego systemu. Trasa, która ma zostać wybudowana, została już wytypowana, ale do czasu ostatecznej decyzji ta informacja jest tajna.

Metropolitalny Fundusz Solidarności

W ramach MFS mają nadal być wspierane m.in. inwestycje rowerowe. Nowością ma być natomiast konieczność przestrzegania Metropolitalnych Standardów Rowerowych, które weryfikował będzie Metropolitalny Oficer Rowerowy we współpracy z organizacjami rowerowymi z GZM. Tym samym spełnione zostaną wszystkie nasze postulaty odnośnie zmian w MFS.

Zgodnie z projektem budżetu GZM na 2019 w ramach MFS planuje się rozdysponować 23 mln zł.

Metropolitalny podoficer rowerowy

Ze względu na ogrom pracy związany ze sprawami rowerowymi, GZM rozważa zatrudnienie osoby do pomocy dla metropolitalnego oficera rowerowego.

Rowery dla urzędów

Na wiosnę 2019 wszystkie urzędy miast i gmin na terenie GZM mają otrzymać służbowe rowerowy elektryczne. Dodatkowo planowany jest konkurs „Rowerem lub na kole – do pracy, w pracy, z pracy”, która ma promować służbowe przemieszczanie się na rowerze.

Prezes Gliwickiej Rady Rowerowej, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *