Metropolia

1 lipca 2017 powstała Górnośląska-Zagłębiowska Metropolia. Nie wyobrażamy sobie aby GZM mógł nie podjąć tematu metropolitalnej wypożyczalni rowerów czy metropolitalnych dróg rowerowych. Wraz z innymi organizacjami z naszej metropolii lobbujemy, żeby tak się stało.

W dyskusjach prowadzonych w środowisku rowerowym konurbacji górnośląsko-zagłębiowskiej często poruszanym wątkiem jest konieczność współpracy gmin przy planowaniu przebiegu tras rowerowych. Dotychczas problem ten był traktowany z przymrużeniem oka i w rzeczywistości gminy realizowały swoje inwestycje rowerowe bez konsultacji z sąsiadami. Czytaj więcej Rowerzyści wspólnym głosem w sprawie Metropolii