Zabrzańska infrastruktura rowerowa zinwentaryzowana

Fragment mapy infrastruktury rowerowej autorstwa Gliwickiej Rady Rowerowej

Wraz z gliwicką firmą smart geomatic zakończyliśmy prace nad rozbudową naszej mapy infrastruktury rowerowej o infrastrukturę rowerową z Zabrza. W ramach prac nad mapą przejechaliśmy Zabrze wzdłuż i wszerz.

Jaka jest zabrzańska infrastruktura rowerowa?

Pasy ruchu dla rowerów w Rokitnicy

Sieć rowerowa w Zabrzu jest nieco uboższa niż w Gliwicach. Podobnie jak w przypadku Gliwic jest to sieć bardzo rozdrobniona, nietworząca żadnej spójnej całości. Najbliższą ukończenia jest główna trasa północ-południe, której ponad połowa już istnieje. Mocno rozbudowana jest również sieć w rejonie strefy przemysłowej pomiędzy Mikulczycami, Rokitnicą i Osiedlem Młodego Górnika.

W przeciwieństwie do Gliwic w Zabrzu można spotkać odcinki pasów ruchu dla rowerów, nie udało nam się natomiast znaleźć żadnych stacji naprawczych.

Prezes Gliwickiej Rady Rowerowej i radny dzielnicy Sikornik, w młodości członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a na co dzień programista Smart City gliwickiej firmy Future Processing.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *