Ludzie

Gliwicka Rada Rowerowa to grupa kilkudziesięciu rowerzystów z Gliwic i okolic, którzy społecznie działają na rzecz urowerowienia Gliwic i sąsiednich miejsowości.

Tomasz Herud – prezes Gliwickiej Rady Rowerowej i radny dzielnicy Sikornik, w młodości członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a na co dzień programista Smart City gliwickiej firmy Future Processing.

Ewa Lutogniewska – wiceprezes Gliwickiej Rady Rowerowej. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku zrównoważone zarządzanie miastem. Pasje związane z funkcjonowaniem miasta rozwija działając w organizacjach społecznych oraz pracując w firmie badawczej.

Radosław Truś – wiceprezes Gliwickiej Rady Rowerowej oraz pomysłodawca jej utworzenia, przodownik turystyki kolarskiej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, aktywista Oddziału Uczelnianego PTTK, zawodowo lekarz.

Andrzej Parecki – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, do działalności w sprawach rowerowych zachęciły go codzienne dojazdy rowerem do pracy, pasjonat kolarstwa szosowego, zawodowo tłumacz przysięgły i konferencyjny języka czeskiego.

Andrzej Szelka – lokalny działacz społeczny, w Gliwickiej Radzie Rowerowej pełni rolę sekretarza komisji rewizyjnej.

Jacek Glensk – koordynator ds. imprez rowerowych Gliwickiej Rady Rowerowej, ratownik w Stowarzyszeniu Ratowniczym NEMO, instruktor turystyki kwalifikowanej o specjalności turystyka rowerowa.

Bartłomiej Główczyk – opiekun klubu Rowerowe Gliwice w portalu Strava. Poszukiwacz wszelkich ścieżek, tych widocznych i brakujących na mapach OSM. Po godzinach gra na skrzypcach.