Nie dla pilotażu kontraruchu

Na przestrzeni ostatnich kilku lat wielokrotnie zabiegaliśmy o wprowadzenie kontraruchu na gliwickiej starówce. Nasze starania niestety nie przyniosły efektu, dlatego postanowiliśmy zmienić strategię i zawnioskowaliśmy jedynie o pilotażowe wprowadzenie kontraruchu na jednej z ulic starówki. Taki sposób wprowadzenia kontraruchu swego czasu zasugerowała gliwicka policja.

Jako najlepszą ulicę do przeprowadzenia pilotażu wytypowaliśmy jednokierunkowy odcinek ul. Zwycięstwa tj. od rynku do ulicy Dolnych Wałów. Wybraliśmy ten odcinek ze względu na to, że:

  • ulica Zwycięstwa jest szersza niż inne ulice starówki,
  • brak na niej łuków ograniczających widoczność,
  • znajduje się przy niej stacja Gliwickiego Roweru Miejskiego.

Otrzymaliśmy dzisiaj odpowiedź z Zarządu Dróg Miejskich:

Odpowiadając na korespondencję przesłaną w dniu 05.04.2017 w sprawie wprowadzenia kontraruchu dla rowerów w ciągu ul. Zwycięstwa, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, że na odcinku ul. Zwycięstwa od ul. Dolnych Wałów do ul. Pl. Inwalidów wyznaczone są miejsca parkingowe. Wprowadzenie Państwa propozycji mogłoby prowadzić do występowania sytuacji niebezpiecznych podczas opuszczania ww. miejsc, gdyż ruch rowerowy musiałby odbywać się w bezpośredniej bliskości zaparkowanych samochodów, ponadto sposób parkowania mógłby utrudniać widoczność rowerzysty jadącego w kierunku niezgodnym z istniejącą organizacją ruchu. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przygotowywania inwestycji drogowych związanych z ul. Zwycięstwa wzięta pod uwagę zostanie potrzeba zapewnienia odpowiednich rozwiązań umożliwiających bezpieczne poruszanie się rowerzystów w ciągu ww. ulicy.

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach
Pan Grzegorz Wieczorek

Prezes Gliwickiej Rady Rowerowej i radny dzielnicy Sikornik, w młodości członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a na co dzień programista Smart City gliwickiej firmy Future Processing.

2 komentarze do "Nie dla pilotażu kontraruchu"

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *