Historia GRR

2012

15 listopada powstał zespół organizacji pozarządowych związanych z szeroko pojętym użytkowaniem rowerów, który podjął tematykę polityki rowerowej miasta Gliwice. Utworzyli go przedstawiciele:

2013

W 2013 roku zespół przyjął nazwę Gliwickiej Rady Rowerowej i został zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Gliwice jako ciało konsultacyjne w sprawach polityki rowerowej miasta, umocowany w strukturach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. W skład pierwszego zarządu weszli: Witold Kapuściński, Radosław Truś i Bartosz Wojtynek. Na przełomie maja i czerwca odbył się pierwszy audyt infrastruktury rowerowej. Pod koniec roku powstała strona WWW i FB.

2014

W 2014 roku głównym przedmiotem działalności GRR były audyty istniejącej infrastruktury rowerowej (odbyły się cztery takie spotkania wyjazdowe) oraz kwestie związane z powstaniem koncepcji sieci dróg rowerowych dla Gliwic.

2015

W lutym uczestniczono w posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Rady Miasta, podczas którego obradowano na temat koncepcji rozbudowy dróg rowerowych. W marcu wybrane zostały nowe władze GRR, do zarządu ponownie weszli: Witold Kapuściński, Radosław Truś i Bartosz Wojtynek. Rozpoczęto cykl otwartych wykładów rowerowych, których odbyło się sześć. Kontynuowano również audyty istniejącej infrastruktury rowerowej – odbyły się kolejne trzy.

2016

W celu poszerzenia możliwości działania założono stowarzyszenie GRR, mające skupiać wszystkich zainteresowanych sprawami rowerowymi w mieście. Dotychczasowy zespół organizacji – jako grono reprezentantów i ekspertów współpracujących z władzami miasta – przybrał nazwę: zespół do spraw polityki rowerowej, a w jego skład weszło nowo powstałe stowarzyszenie. Do zarządu stowarzyszenia weszli: Andrzej Parecki, Ewa Lutogniewska i Marek Zaczyński. 22 września z okazji Dnia bez Samochodu zorganizowano okolicznościowy happening w formie 22-krotnego przejazdu wokół Urzędu Miejskiego. 12 grudnia przedstawiciele GRR uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Gliwicach, podczas którego obradowano na temat wprowadzenia kontraruchu na starówce.

Kontynuowaliśmy cykl otwartych wykładów rowerowych (odbyło się sześć wykładów) i audytów istniejącej infrastruktury rowerowej (odbyły się dwa audyty).

2017

Na początku 2017 roku odbył się ostatni – trzynasty otwarty wykład rowerowy. W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono trzynaście projektów rowerowych, żaden nie został dopuszczony do głosowania. Strona internetowa została poddana gruntownej przebudowie. Odbył się konkurs Firma Przyjazna Rowerzystom, którego zwycięzcą została firma Etisoft. 22 września z okazji Dnia bez Samochodu zorganizowało okolicznościowy happening w formie przejazdu ulicami Gliwic. Przeprowadzono trzy audyty rowerowe (w tym dwa dotyczące nowo powstałej infrastruktury). GRR przejęła organizację Gliwickiej Masy Krytycznej.

2018

Przedstawiciele GRR dwukrotnie uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Rady Miejskiej w Gliwicach, podczas którego obradowano na tematy rowerowe. W ramach kolejnej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono dziewięć projektów, z których dwa zostały dopuszczone do głosowanie i żaden nie został wybrany do realizacji. Stowarzyszenie przystąpiło do Federacji Organizacji Rowerowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (która ostatecznie z przyczyn formalno-prawnych nie powstała) oraz włączyło się do organizacji ogólnowojewódzkiej imprezy rowerowej Śląskiego Święta Rowerzysty. Odbył się konkurs Szkoła Przyjazna Rowerzystom, w którym wyróżniono 2 szkoły z Gliwic i po 1 z Paniówek i Sośnicowic. Pod koniec roku odbył się jeden dwuczęściowy audyt rowerowy.

2019

Rozpoczęto Gliwicykl – cykl krótkich, popołudniowych wycieczek rowerowych.