Trasa rowerowa do Pławniowic nie kwalifikuje się do remontu

Piaskowy odcinek ul. Rzeczyckiej (drogi pomiędzy Łabędami a Ligotą Łabędzką)

Jedną z najbardziej zdegradowanych wylotowych tras rowerowych z Gliwic jest trasa prowadząca do Pławniowic i na Górę Św. Anny. Zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego z prośbą o jej remont.

Pismo GRR do Urzędu Miejskiego – 3 sierpnia

Koleiny na ul. Rzeczyckiej

9 lipca ogłoszony został przetarg na „Odtworzenie nawierzchni trasy rowerowej znajdującej się poza pasem dróg publicznych w rejonie ul. Kozielskiej”. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na inną drogę gospodarczą często wykorzystywaną do rekreacyjnej jazdy na rowerze, której stan jest o wiele gorszy. Jest to ul. Rzeczycka, łącząca Łabędy z Ligotą Łabędzką (a w dalszej perspektywie Gliwice z Jez. Pławniowickim i Górą Św. Anny). Należy również nadmienić, iż ul. Rzeczycka ujęta jest w projekcie modernizacji oznakowania tras rowerowych z 2016 roku.

Obecny stan ul. Rzeczyckiej jest bardzo zły: występują tutaj głębokie koleiny, odcinki wysypane gruboziarnistymi kamieniami, jak również całkowicie nieprzejezdne odcinki wysypane piaskiem.

Apelujemy o szybki remont tej drogi.

Odpowiedzi Urzędu Miejskiego

Wydział PU – 3 sierpnia

W odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mail Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że wskazana droga łącząca Gliwice (ul. Zamkowa) z Rzeczycami (ul. Szkolna/Kolejowa) nie jest trasą rowerową.

Działka, na której zlokalizowana jest droga stanowi drogę niepubliczną, w związku z czym Państwa korespondencja została przekazana do załatwienia zgodnie z kompetencjami do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Jednocześnie informujemy, że postępowanie dla zadania „Odtworzenie nawierzchni trasy rowerowej znajdującej się poza pasem dróg publicznych w rejonie ul. Kozielskiej” zostało unieważnione ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Z poważaniem
Mariola Pendziałek
Naczelnik Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
Urząd Miejski w Gliwicach

Wydział GN – 8 sierpnia

Problematyczne kamienie

Odpowiadając na korespondencję elektroniczną z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie drogi wewnętrznej łączącej Gliwice z Rzeczycami, działka nr 87 obręb Łabędzkie Pola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje, że ww. nieruchomość jest drogą gruntową prowadzącą do pól, nie stanowi dojazdu do terenów zabudowy mieszkalnej. Droga została miejscami powierzchownie utwardzona kruszywem łamanym, posiada deformacje i ubytki powstałe wskutek przejazdu samochodów ciężarowych wywożących ziemię i gruz na składowisko znajdujące się ok. 500 metrów od ulicy Zamkowej w głąb dz. nr 87 obr. Łabędzkie Pola. W dalszej części nawierzchni drogi jest w lepszym stanie, jednak ze względu na położenie drogi w zaniżeniu, miejscami droga jest zamulona i zapiaszczona materiałem spływającym z wyższych partii terenu.

Mając na uwadze powyższe oraz mało znaczącą rolę przedmiotowej drogi w sieci komunikacyjnej Miasta, obecnie wnioskowanie o remonty cząstkowe czy naprawę nawierzchni na całej jej długości, jest bezzasadne.

Należy podkreślić, że na terenie Miasta jest wiele dróg wewnętrznych wymagających remontu, utwardzenia i zabiegów utrzymaniowych. W związku z powyższym, Miasto podejmuje czynności mające na celu wyłącznie uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg wewnętrznych, które wymagają zabezpieczenia dla zachowania bezpieczeństwa Mieszkańców.

Sprawę prowadzi: Katarzyna Polak, ul. Jasna 31A, pok. 12, tel. 32 338 64 16

Z poważaniem
Jarosław Knapek
Kierownik Referatu Zarządzania Nieruchomościami

Komentarz GRR

Jest trasa rowerowa czy nie?

Pozostałości oznakowania żółtego szlaku rowerowego

Na ul. Rzeczyckiej znaleźć można wyblakłe, wymalowane na przydrożnych drzewach oznakowanie żółtego szlaku rowerowego. Oznakowanie tego szlaku jest co prawda bardzo niekompletne, ale jest to problem nie tylko tego szlaku rowerowego, ale wszystkich gliwickich szlaków. Nie możemy zgodzić się, że wraz ze stopniowym zanikiem oznakowania szlak rowerowy przestaje być trasą rowerową.

Wedle posiadanych przez nas informacji szlak ten został oznakowany kilkanaście lat temu przez Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych na zlecenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (którego członkiem są Gliwice) za dotację Ministerstwa Gospodarki. Oznakowanie jego dalszego odcinka na terenie powiatu gliwickiego kilka lat temu zostało odnowione.

Zasadność remontu

Rozumowanie „nie jeżdżą samochody → nie potrzeba remontu” jest przejawem jawnej dyskryminacji roweru jako środka transportu.

Nasz niepokój budzi również to, że problematyczne, gruboziarniste kamienie, które nie nadają się do jazdy rowerem, zostały wyspane na zlecenie Urzędu Miejskiego.

Co dalej?

Zwróciliśmy się z wnioskiem do Urzędu Miejskiego o formalne zakwalifikowanie tego szlaku rowerowego jako trasy rowerowej oraz podjęcie działań zmierzających do przywrócenia jego przejezdności. Czekamy na odpowiedź.

Prezes Gliwickiej Rady Rowerowej i radny dzielnicy Sikornik, w młodości członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a na co dzień programista Smart City gliwickiej firmy Future Processing.

2 komentarze do "Trasa rowerowa do Pławniowic nie kwalifikuje się do remontu"


  1. „Jednocześnie informujemy, że postępowanie dla zadania „Odtworzenie nawierzchni trasy rowerowej znajdującej się poza pasem dróg publicznych w rejonie ul. Kozielskiej” zostało unieważnione ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”

    genialne…bylo zadanie, chca za duzo kasy…nie ma zadania…

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *