Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji obraduje o rowerach

Fragment prezentacji GRR odnośnie przebudowy ul. Zabrskiej

W ostatni wtorek (13.02.) Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji Rady Miasta obradowała na temat planowanej budowy drogi dla rowerów przy ul. Zabrskiej oraz Gliwickiego Roweru Miejskiego. Byliśmy jednymi z gości zaproszonych na tę Komisję.

Według pierwotnych planów Komisja miała obradować wyłącznie na temat Gliwickiego Roweru Miejskiego, jednakże po naszym styczniowym artykule o planowanym remoncie ul. Zabrskiej, radny Dominik Dragon wystąpił do przewodniczącego komisji o rozszerzenie porządku obrad o kwestię remontu ul. Zabrskiej.

DDR przy ul. Zabrskiej

Obrady komisji rozpoczęły się od naszej prezentacji na temat planowanego remontu ul. Zabrskiej, w którym opowiedzieliśmy radnym dlaczego uważamy, że ta inwestycja przyniesie pogorszenie bezpieczeństwa i drastycznie wydłuży czas przejazdu rowerzystów. Następnie opowiedzieliśmy jak naszym zdaniem należy poprawić ten projekt i dlaczego nie zgadzamy się z Zarządem Dróg Miejskich, że nasze postulaty są niemożliwe do zrealizowania.

W odpowiedzi na naszą prezentację przedstawiciel ZDM opowiedział o tym, dlaczego uważają ten wariant za niemożliwy w realizacji. Niestety ponownie zabrakło jakichkolwiek rysunków potwierdzających, że projektant pracujący na zlecenie ZDM w ogóle próbował to w sposób przez nas proponowany wykonać. Bez takich rysunków niemożliwa jest merytoryczna dyskusja na temat zgłaszanych przez ZDM zastrzeżeń.

W dalszą część obrad włączył się m.in. zastępca prezydenta miasta Gliwice, pan Piotr Wieczorek, który głównie atakował rowerzystów za ich roszczeniową postawę, stwierdzając m.in. że obecny poziom wydatków miasta na rowery to niegospodarność i należy skoczyć z tą mitologią, że rowerzystom wszystko się należy.

W dyskusję włączyli się również radni Dominik Dragon i Kajetan Gornig, którzy drążyli temat niemożności realizacji zaproponowanego przez nas wariantu przebiegu drogi dla rowerów przy ul. Zabrskiej. Na koniec radny Gornig zaproponował, abyśmy sprecyzowali naszą propozycję na piśmie tak, aby ZDM mógł się do niej na spokojnie odnieść.

Gliwicki Rower Miejski

Druga część obrad dotyczyła GRM, pan wiceprezydent Wieczorek przedstawił statystki funkcjonowania systemu w 2017 roku oraz poinformował o planowanej rozbudowie systemu z 10 do 15 stacji. Na pytanie radnego Dragona, czy pan wiceprezydenta uważa GRM za sukces, pan Wieczorek odpowiedział, że nie.

Dalsza dyskusja dotyczyła głównie docelowego rozmiaru systemu. Radny Dragon przytoczył przykład Veturilo (Warszawski Rower Miejski), a my przykłady systemów z miast o zbliżonej do Gliwic liczbie mieszkańców:

Miasto Liczba mieszkańców (1.1.2017) Liczba stacji w 2017 Liczba stacji planowana w 2018
Bielsko-Biała 172 tys. 12 28
Gliwice 182 tys. 10 15
Opole 128 tys. 19 19
Radom 215 tys. 27 27
Toruń 202 tys. 30 40
Warszawa 1,753 mln 355 365+

Przytoczone przykłady nie przekonały prezydenta, który stwierdził, że na pewno są systemy mające mniej stacji w przeliczeniu na mieszkańca, jednakże nie przytoczył żadnego przykładu.

Na koniec tej części radni przegłosowali pismo do prezydenta, w którym domagają się rozbudowy systemu do 450 rowerów (czyli 45 stacji).

Autor zdjęcia: Bartłomiej Kowalski

Prezes Gliwickiej Rady Rowerowej i radny dzielnicy Sikornik, w młodości członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a na co dzień programista Smart City gliwickiej firmy Future Processing.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *