Jak włączyć się w ul. Toszecką na końcu DDR?

Feralny koniec drogi dla rowerów przy ul. Toszeckiej

Dwa miesiące temu bardzo zbulwersowała Was sprawa ślepo kończącej się drogi dla rowerów przy ul. Toszeckiej. Dlatego zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich o dokonanie takiej korekty oznakowania, aby rowerzyści mogli w tym miejscu legalnie włączyć się do ruchu.

Pismo GRR

W związku z zakończeniem budowy drogi dla rowerów przy ul. Toszeckiej, która obecnie kończy się w rejonie baru Mc Donald’s wnioskujemy dokonanie korekty oznakowania poziomego na ul. Toszeckiej, tak aby było możliwe legalne włączenie się do ruchu i kontynuowanie jazdy ul. Toszecką. W naszej ocenie wystarczy w miejscu, gdzie naturalny tor ruchu rowerów włączających się do ruchu przecina obszar wyłączony z ruchu zamienić linię pojedynczą ciągłą (P-2) na linię jednostronnie przekraczalną (P-3).

Odpowiedź ZDM

Odpowiadając na Pana korespondencję z dnia 17.11.2019 roku dotyczącą kwestii włączenia ruchu rowerowego w dalszy ciąg ul. Toszeckiej informuję, że nie przewiduje się umożliwienia rowerzystom wyjazdu w lewo na ulice Toszecką z nowej drogi rowerowej. W ocenie Zarządu Dróg Miejskich takie manewry mogą być niebezpieczne w szczególności, że mogą zdarzać się sytuacje wjazdu rowerzysty w cieniu (wyjazd z za zatrzymanego pojazdu).

Wobec powyższego do czasu dalszego rozwoju drogi rowerowej wzdłuż ul. Toszeckiej właściwym rozwiązaniem, z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest przeprowadzenie roweru na drugą stronę ulicy poprzez przejście dla pieszych.

Aktualnie w Wydziale PU Urzędu Miejskiego w Gliwicach, trwają prace związane z przygotowaniem koncepcji połączenia drogi rowerowej wzdłuż ul. Toszeckiej od ul. Oriona do ul. Rekreacyjnej. Równolegle pomiędzy ZDM a PU prowadzone są rozmowy związane z analizą i możliwością rozwiązań koncepcyjnych obecnie wykonanych dróg rowerowych znajdujących się przy ul. Toszeckiej w celu połączenia ich w jeden ciąg rowerowy umożliwiający dalszą komunikację dla rowerzystów.

Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach

Komentarz GRR

Plany budowy dalszego ciągu drogi dla rowerów przy ul. Toszeckiej niewątpliwe cieszą każdego gliwickiego rowerzystę, jednakże zanim to nastąpi upłynie z pewnością kilka lat. Tymczasowe rozwiązanie w postaci przeprowadzania rowerów przez przejście dla pieszych jest niedopuszczalne. Rower to pojazd i służy do jazdy, a nie pchania.

Prezes Gliwickiej Rady Rowerowej i radny dzielnicy Sikornik, w młodości członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a na co dzień programista Smart City gliwickiej firmy Future Processing.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *