Jak długa będzie droga dla rowerów przy ul. Rybnickiej?

Ponad rok temu pisaliśmy o planowanej na lata 2018-2019 budowie drogi dla rowerów przy ul. Rybnickiej pomiędzy zjazdem na autostradę A4 a ul. Bardowskiego/Żurawią (około 2 km). Pojawiła się szansa, że w tym roku powstanie również odcinek pomiędzy ul. Bardowskiego/Żurawią a Żwirki i Wigury/Kosów (około 700 m).

realizacja w latach 2018-19realizacja jest zagrożona

Miesiąc temu gliwicki Zarząd Dróg Miejskich ogłosił listę planowanych remontów dróg i chodników. Na liście zaplanowanych remontów znalazł się punkt „ul. Rybnicka (od Żwirki Wigury do Bardowskiego) – remont nawierzchni chodnika”.  Koncepcja docelowej sieci dróg rowerowych w Gliwicach przewiduje na całej długości ul. Rybnickiej drogę dla rowerów po jej wschodniej stronie. Niestety podczas ustalania listy remontów na 2018 rok zapomniano o tym i nie zaplanowano budowy DDR przy okazji remontu chodnika pomiędzy ul. Żwirki Wigury do Bardowskiego. Zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o ujęcie budowy tej DDR podczas tego remontu.

Pismo GRR do ZDM z 15 marca

Dzień dobry,

Wczoraj rano na stronie internetowej Zarząd Dróg Miejskich została ogłoszona lista remontów dróg zaplanowanych na 2018 rok. Na tejże liście znalazła się pozycja „ul. Rybnicka (od Żwirki Wigury do Bardowskiego) – remont nawierzchni chodnika”. Zgodnie z dokumentem „Koncepcja projektowa rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Gliwice” na całej długości ul. Rybnickiej powinna się znaleźć droga dla rowerów (trasy nr 5, 50 i 51 wg numeracji z koncepcji). Dodatkowo na lata 2018-2019 planowana jest budowa DDR przy ul. Rybnickiej od autostrady A4 do ul. Bardowskiego.

W związku z powyższym wnioskujemy o to, aby podczas remontu chodnika przy ul. Rybnickiej (od Żwirki Wigury do Bardowskiego) uwzględnić również budowę drogi dla rowerów. Jednocześnie wnioskujemy o spotkanie, aby móc przedyskutować szczegóły związane z tą drogą dla rowerów.

Odpowiedź ZDM z 16 kwietnia

Dzień dobry

W nawiązaniu do korespondencji w sprawie remontu chodnika przy ul. Rybnickiej informuję, że informacje we wnioskowanej sprawie będą Państwu udzielone w terminie późniejszym tj. do końca maja br. Obecnie możliwość budowy drogi dla rowerów jest analizowana. W przypadku ustalenia możliwości budowy DDR lub o braku takiej możliwości, będą Państwo poinformowani, a w razie potrzeby (w przypadku realizacji DDR) zostanie zorganizowane spotkanie celem omówienia koncepcji.

Z poważaniem
Andrzej Nowak
Kierownik Referatu remontów dróg
ZDM w Gliwicach

Komentarz GRR

28 lutego 2018 podczas debaty #TuMetropolia prezydent Gliwic pan Zygmunt Frankiewicz mówił:

Mamy koncepcję ścieżek rowerowych, wykorzystujemy ją w ten sposób, że przy wszelkich pracach drogowych ta koncepcja jest uwzględniana. Cokolwiek się inwestuje to przy okazji robi się kawałek tego planu budowy ścieżek rowerowych.

Przypadek potencjalnej drogi dla rowerów przy ul. Rybnickiej będzie wspaniałym sprawdzianem prawdziwości tych słów.

Sekretarz gliwickiego zespołu ds. polityki rowerowej. W latach 2005-2014 członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w którym w 2006 roku uzyskał uprawnienie przodownika turystyki kolarskiej. Na co dzień programista w departamencie Smart City gliwickiej firmy Future Processing.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *