Czas na Velo Kłodnicę!

Ulica Wybrzeże Wojska Polskiego w Gliwicach, czyli tzw. Bulwary Kłodnicy

20 kwietnia we Wrocławiu podpisany został list intencyjny w sprawie Odrzańskiej Trasy Rowerowej „Blue Velo”. Trasa ma przebiegać przez 5 województw położonych wzdłuż Odry i liczyć około 1000 km. Przebieg przez nasze województwo jeszcze nie jest ustalony, jednak wstępne informacje mówią o początku na granicy z Czechami i dalszym biegu korytem Odry przez Racibórz do Kędzierzyna-Koźla.

Dla nas, mieszkańców Gliwic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, brakuje jednak naszej bezpośredniej obecności w tym projekcie, a przecież może to być całkiem możliwe. Wraz z innymi organizacjami rowerowymi zrzeszonymi w Federacji Organizacji Rowerowych GZM wystąpiliśmy z propozycją, aby połączyć również naszą Metropolię z Blue Velo poprzez rzekę Kłodnicę i Kanał Gliwicki łącząc tym samym Kędzierzyn-Koźle z zachodnią częścią GZM. Trasa mogłaby ciągnąć się aż do południowych dzielnic Katowic, gdzie swoje źródło ma Kłodnica. Odcinek ten liczyłby kilkadziesiąt kilometrów i połączyłby bezpośrednio naszą aglomerację z trasą Blue Velo. Dodatkowo położenie stacji kolejowej w Gliwicach 600 metrów od Kłodnicy  umożliwia również łatwą komunikację poprzez linię kolejową biegnącą do Częstochowy przez sam środek naszej aglomeracji. Naszą propozycję złożyliśmy na ręce Wojewódzkiego Oficera Rowerowego Pana Aleksandra Kopii oraz Metropolitalnego Oficera Rowerowego Pana Marcina Dworaka.

Kanał Gliwicki, będący początkiem drogi wodnej rzeki Odry od chwili swego powstania w latach 30-tych XX wieku, stał się integralną częścią Odry. Dziś dysponujemy też już istniejącą siecią dróg rowerowych i rowerowych szlaków turystycznych biegnących wzdłuż kanału. Wydaje się więc na miejscu włączenie tego odcinka jako spójnej części Blue Velo. Czekamy na pierwsze decyzje, licząc zarazem na konsultacje społeczne i zaproszenie do współpracy w planowaniu biegu Blue Velo środowisk rowerowych w tym jakże istotnym dla naszego województwa projekcie.

Prezes Gliwickiej Rady Rowerowej i radny dzielnicy Sikornik, w młodości członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a na co dzień programista Smart City gliwickiej firmy Future Processing.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *