Wszystkie nasze projekty zgłoszone do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok odrzucone

Kilka godzin temu ogłoszona została lista projektów zgłoszonych do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018, które zostały dopuszczone przez urzędników do głosowania mieszkańców. Z pośród 13 zgłoszonych przez nas wniosków żaden nie został dopuszczony, natomiast z pośród 23 wniosków rowerowych dopuszczone do głosowania zostały jednie 3.

Wnioski dopuszczone do głosowania

Osiedle Nazwa Opis Koszt
Politechnika Pumptrack Wykonanie zapętlonego falistego toru do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach i deskorolkach okolicy lodowiska Tafla. 167 tys. zł
Stare Gliwice Stacja napraw rowerów Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów, wyposażonej w niezbędne narzędzia, przy ul. Żabińskiego w rejonie sklepu Biedronka 4 tys. zł
Stare Gliwice Rajdy rowerowe Cykliczne rajdy rowerowe (6 rajdów) dla 15-osobowych grup seniorów ze Starych Gliwic. 3,5 tys. zł

Łączny koszt tych 3 inwestycji to 174,5 tys. zł, co stanowi niespełna 4% całej kwoty przewidzianej na GBO 2018. Realizacja Pumptracka jest pewna, ponieważ jest to jedyny wniosek w osiedlu Politechnika.

Wnioski niedopuszczone do głosowania

Realizacja już została zaplanowana

Dwukrotnie zgłoszony wniosek (przez 2 różne osoby) odnośnie przedłużenia chodnika i drogi dla rowerów przy ul. Portowej w Łabędach został odrzucony, ponieważ trwają już przygotowania do realizacji tej inwestycji, która została zaplanowana na 2018 rok.

Wniosek odnośnie budowy chodnik z drogą dla rowerów przy ul. Bojkowskiej w Bojkowie został odrzucony, ponieważ w 2019 roku planowana jest realizacja drogi dla rowerów po drugiej stronie ulicy.

Zadania wieloletnie

Kilkanaście wniosków (w tym prawie wszystkie nasze wnioski) zostało odrzuconych ponieważ zostały zakwalifikowane jako „zadanie wieloletnie”.

Inne plany

W przypadku pumptrack w Lesie Komunalnym w Zatorzu powodem jego odrzucenia był plan urządzania lasu, który nie dopuszcza budowy tego typu obiektów. Natomiast w przypadku pumptracka w Parku Chrobrego powodem była wykonana dokumentację projektową kompleksowego zagospodarowania Parku Chrobrego, która nie przewiduje powstania takiego obiektu.

Koszty inwestycji

Kilka propozycje zostały odrzucone, ponieważ ich oszacowany koszt przekroczył kwotę przeznaczoną na dane osiedle.

Brak zgód właścicieli

W kilku przypadkach powodem był brak dołączonych zgód właścicieli działek.

Brak powodu

W przypadku rampy dla rowerzystó w przy alei Przyjaźniej znalazła się informacje, że budowa takiej rampy będzie rozpatrywane nie wcześniej niż przy planowaniu prac związanych z remontem/przebudową ul. Zwycięstwa. Nie uzasadniono jednakże w żaden sposób dlaczego budowy rampy nie można już rozpatrzyć teraz.

Komentarz

W sytuacjach kiedy wniosek został odrzucony, ponieważ miasto planuje już taką inwestycję nie pozostaje nam nic innego niż przyklasnąć miastu, że wyprzedza wnioski mieszkańców. Z argumentacją odnośnie kosztów czy braku zgód również nie sposób dyskutować, jednakże taka argumentacja dotyczy tylko kilku wniosków.

Zdecydowanie najwięcej propozycji zostało odrzuconych ponieważ zostały zakwalifikowane jako bardzo dyskusyjne „zadania wieloletnie”. Wyniki głosowania w ramach GBO na 2018 rok mają zostać ogłoszone 14 lipca 2017, co oznacza, że chcąc zakończyć inwestycję do końca 2018 roku mamy na to 17,5 miesiąca. W naszej ocenie 17,5 miesiąca na przeprowadzenie inwestycji, która w wielu przypadkach obejmuje jedynie 200 czy 300 metrów drogi dla rowerów przylegającej do jezdni i znajdującej się na terenie należącym w całości do miasta to wystarczająco dużo.

Warto również widzieć, że pomysł budowania DDR w ramach budżetu obywatelskiego nie jest naszym autorskim pomysłem. Jest to forma w jakiej powstało wiele kilometrów dróg dla rowerów w niejednym polskim mieście. Harmonogram budżetów obywatelskich w innych miastach jest podobny jak w Gliwicach, a uwarunkowania prawne dokładnie takie same, mimo to w innych miastach da się, a w Gliwicach niestety nie.

Prezes Gliwickiej Rady Rowerowej i radny dzielnicy Sikornik, w młodości członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a na co dzień programista Smart City gliwickiej firmy Future Processing.

2 komentarze do "Wszystkie nasze projekty zgłoszone do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok odrzucone"


  1. Mogli przeciez zmodyfikowac dany wniosek…skrocic wnioskowana droge a nie od razu odrzucic.

    W ten sposob to trzebaby co roku o max. 100m drogi wnioski pisac:/

    Odpowiedz

    1. W prawie każdym naszym wniosku była informacja o tym, że jeżeli nie da się zrealizować w całości, to wnioskujemy o skrócenie do takiego odcinka, który da się zrealizować.

      Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *