Autor: Andrzej Szelka

Lokalny działacz społeczny, w Gliwickiej Radzie Rowerowej pełni rolę sekretarza komisji rewizyjnej.